ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԻ ԱՆԿՈՒՄԸ /ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ/ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՆ ՀԱՅԵՐԸ ԼՔՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

Բեռնել Զեկույցը

Ներբեռնել զեկույցի ամբողջական տարբերակը(հայ) այստեղ
Ներբեռնել զեկույցի կարճ նկարագիրը(հայ) այստեղ

Ներբեռնել զեկույցի ամբողջական տարբերակը(անգ) այստեղ
Ներբեռնել զեկույցի կարճ նկարագիրը(անգ) այստեղ

Սփյուռքի հետ հանդիպումների ժամանակ զեկույցի ներկայացման ուղեցույցի հայերեն տարբերակը ներբեռնել այստեղ